Czym się zajmuję?

P iszę książki, których przedmiotem jest praktyczny kontekst socjologiczny i psychologiczny. To, co mnie najbardziej zajmuje to odkrywanie skutecznych technik poprawy jakości naszego życia z wykorzystaniem praktycznej strony zarówno psychologicznych, jak i socjologicznych mechanizmów. Trudno znaleźć adekwatną nazwę tej dziedziny - wszak psychosocjologia, zarezerwowana jest dla psychologii społecznej, a to nie do końca wyczerpuje istotę rzeczy. Tymczasem mnie najbardziej interesuje psychosocjologiczne ujęcie relacji, które budujemy zarówno w zewnętrznym światem, jak i samymi sobą. Sposób, w jaki jesteśmy w stanie odnaleźć się w świecie. W jaki się z tym światem i samym sobą jesteśmy zdolni komunikować.
Żeby zaś nasze życie mogło być spełnione i wolne od konfliktów (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych), musimy sięgać z jednej strony do umiejętności związanych z obszarem inteligencji emocjonalnej, z drugiej zaś strony do mindfulness, które stanowi bramę - pierwszy krok na naszej duchowej ścieżce. Stąd pośród tytułów moich książek znajdują się zarówno dotyczące szeroko rozumianej psychologii zmiany, jak i mindfulness, czy inteligencji duchowej. Co jakiś czas - dla załapania odpowiedniej dozy dowcipnego dystansu - do tytułów moich książek zagłąda motocyklizm. Cóż począć: po prostu kocham motocykle!
D zielę się wiedzą i doświadczeniem. Prowadzę szkolenia - obecnie z dwóch obszarów: inteligencji emocjonalnej - zarządzania emocjami oraz modelu transpersonalnego. Pierwsze przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności i techniki radzenia sobie z emocjami oparte z jednej strony na najnowszych światowych badaniach obejmujących nasze emocjonalne reakcje i mechanizmy. Z drugiej zaś strony dyktowane translacją i unowocześnieniem technik radzenia sobie z emocjami wypracowanych przed setkami i tysiącami lat w starożytnych systemach, dawnych tradycjach, czy religiach. Po wieloletnim doświadczeniu w pracy z ludźmi wiem, jak bardzo mogą być skuteczne również dzisiaj - pod warunkiem ich właściwego zrozumienia i zastosowania. Drugi obszar szkoleń dotyczy modelu transpersonalnego, czyli metody pracy z klientem w indywidualnych sesjach przeznaczonej dla psychoterapeutów, mentorów, liderów czy coachów.
Współprowadzę również warsztaty medytacyjne - wraz z Dorotą Mrówką - autorka m.in. książki odczarować medytację, w trakcie których uczymy świeckich technik medytacyjnych - zarówno na poziomie wprowadzającym do medytacji, jak i poziomie bardziej zaawansowanym, na którym narzędzia medytacyjne można już wykorzystywać do pokonywania wielu życiowych i indywidualnych problemów.
J estem również - jak na nasze czasy przystało - obecny w sieci. W ciągu dziesięciu miesięcy w roku (z pominięciem okresu wakacyjnego) regularnie w serwisie YouTube co piątek publikuję kilkunastominutowe miniwykłady z obszaru inteligencji emocjonalnej. Oprócz tego konsekwentnie prowadzone przez siebie szkolenia oferuję również w wersji VOD na naszej fundacyjnej platformie szkoleniowej PSV. Obecnie znajdują się tam dwa szkolenia - ponad czterogodzinny materiał "Zarządzanie stresem" oraz niewiel krotszy materiał "EQ - zarządzanie emocjami". Zapraszam do skorzystania!